Kadaka Kooker 5192 0709
Kadrioru Kooker 5192 0149

No products in the cart.

Privaatsuspoliitika

Mest OÜ töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada e-poe poolt pakutavaid teenuseid, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel.

Privaatsuspoliitika põhimõtted:

  • Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-kirja teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel: ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid.
  • E-poes oma isikuandmeid sisestades annate Te õiguse oma andmeid töödelda ning lubate kasutada teenuse osutamise eesmärgil. Mest OÜ ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõttele, mis on vajalik toodete kliendile kätte toimetamiseks.
  • Mest OÜ Kooker tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

Kliendi õigused:

  • Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

Turvalisus:

  • Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
  • Mest OÜ rakendab kliendi isikuandmete kaitseks kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui ka tehnilisi. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:

  • Mest OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, avaldades kodulehel hetkel kehtiva privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
  • Privaatsuspoliitika osas tekkinud täiendküsimustega palume pöörduda e-posti aadressile info@kooker.ee